Artet në Hapësirat Publike/ POLITIKA & PLAN VEPRIMI

//Artet në Hapësirat Publike/ POLITIKA & PLAN VEPRIMI

Artet në Hapësirat Publike/ POLITIKA & PLAN VEPRIMI

Ne duam te degjojme nga ju per rekomandimet per Politiken dhe Plan Veprimit per Artet Publike, pergatitur nga Ekphrasis Studio nepermjet metodologjise nga poshte lart. Ju mirepresim ne konsultimet publike ose plotesoni pyetesorin online https://www.surveymonkey.com/r/TTJG7RN

2019-06-12T07:39:29+00:00