Artet Publike – Shprehjet Artistike të së Shkuarës dhe Tashmes

//Artet Publike – Shprehjet Artistike të së Shkuarës dhe Tashmes

Artet Publike – Shprehjet Artistike të së Shkuarës dhe Tashmes

Nëpërmjet jetëgjatësive të panumërta të zotësisë vendore, shkëmbimeve kulturore dhe të shumë sistemeve të ndryshme qeverisëse, ne shohm një zhvillim artistik në përdorimin dhe ndërveprimin me sferën publikenë Tiranë dhe rreth saj.

Qëllimi ynë në përgatitjen e këtij hulumtimi është dokumentimindërgjegjësimi dhe përkrahja e dialogut publik për artet publike në lidhje me hapësirat pulike. Ne paraqesim disa shembuj të objekteve, ndikimeve, ngjarjeve, festimeve, kostumeve, skulpturave, dhe mënyrave të tjera të krijimeve artistike. Disa janë shfaqur dhe janë harruar, ndërsa disa të tjera janë ngulitur në Tiranë. Pasi gjeneratat dhe epokat kulturore kanë përkujtimet e tyre, ne kemi mundësuar këtë përmbajtje në pikëpamje kronologjike, te pergjithshme, kuptuar vendin dhe njerëzit në kohëra të ndryshme, për të nxitur dhe thelluar diskutimin mbi këtë temë.

Lexoni më poshtë të plotë:

2018-12-03T10:19:37+00:00