Artet Publike Tirane Raporti Pyetesoreve 2018

//Artet Publike Tirane Raporti Pyetesoreve 2018

Artet Publike Tirane Raporti Pyetesoreve 2018

Artet Publike Tirane/ Raport i Pyetesoreve/
www.HARP.al/ nga Ekphrasis Studio, Albania

Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio nga 2 modele pyetesoresh gjatë takimeve dhe punishteve, Prill-Nëntor 2018, për projektin “Angazhimi i Komuniteteve te Tiranes ne Artet Publike dhe Politikat” / HARP- Hapësira e Arteve Publike në Tiranë, mbeshtetur nga UNESCO IFCD ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes dhe Ministrine e Kultures Per më shumë informacion vizitoni
http://www.HARP.al, lexoni “Tirana- Shprehjet te se Shkuares dhe Tashmes” dhe Harta e Pare e Arteve Publike në Tiranë Përgatitur nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers Faleminderit për mbështetjen Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Arlinda Rumbullakui, Iris Canaj, Franko Dine, Shoqata Lenda, Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR), Ina Haveri, Alban Myftari, Njesia Administrative Nr. 9 dhe Biblioteka Petro Zheji, Pazari i Ri/ TID Tirana, Gentian Lula, Erinda Hajrullai, Enriketa Papa Pandelejmoni, Studentet e Fakultetit Histori- Filologji i Universitetit te Tiranes Fotografitë ©Ekphrasis Studio nga Enisa Cenaliaj Huso & Voltan Turtulli, Tiranë 2018

Lexo te plote

2019-06-26T06:58:50+00:00