Artivizëm

//Artivizëm

Artivizëm

Ditën e Shtunë 17 Nentor, në ambjentet e DITART ne bashkepunim me HARP.al (Hapesira e Arteve Publike) mbeshtetur nga UNESCO IFCD, do zhvillohet workshop mbi disiplinën e Street Art me kurator Ergin Zaloshnja. Ky workshop ka si pikënisje angazhimin e qytetarit dhe shfaqjen e problemeve që përballet çdo individ. Forma me anë të artit është një energji frymëzuese dhe më e drejtpërdrejtë për t’u shfaqur. Projekti Artivizëm mbështetet nga Leviz Albania.

2018-11-16T18:22:53+00:00