HARP TIRANA / ARTET NË HAPËSIRA PUBLIKE Pyetësor

//HARP TIRANA / ARTET NË HAPËSIRA PUBLIKE Pyetësor

HARP TIRANA / ARTET NË HAPËSIRA PUBLIKE Pyetësor

Ekphrasis Studio mbështetur nga UNESCO IFCD po mbledh mendime mbi artet në hapësirat publike, të cilat do të kontribuojnë në krijimin e Politikave për Artet Publike dhe Plan Veprimi për Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës.

Pyetesori HARP TIRANA / ARTET NË HAPËSIRA PUBLIKE

Mendimi juaj është i rëndësishëm!

MERRNI PJESË NË SONDAZHIN TONË!

2018-12-06T19:41:36+00:00