Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio, Dhjetor 2018 – Mars 2019

/, Raporte/Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio, Dhjetor 2018 – Mars 2019

Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio, Dhjetor 2018 – Mars 2019

Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio nga 1 modele pyetesorësh gjatë takimeve dhe punishteve, Dhjetor 2018 deri në Mars 2019, për projektin “Pjesëmarrja e Komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politika” / HARP- Hapësira e Arteve Publike në Tiranë, mbështetur nga UNESCO IFCD në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës. Për më shumë informacion vizitoni www.HARP.al shihni Raportin e Parë të Pyetësorëve, “Tirana- Shprehjet te se Shkuares dhe Tashmes” dhe Harta e Pare e Arteve Publike në Tiranë.
Përgatitur nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers
Faleminderit për mbështetjen Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Njësia Administrative Nr. 2, Florian Pullazi, Eva Cibuku, Athina Dhima Bardhi, Rita Mborja Kananaj, Berta Lako, Mimoza & Vasil Kuqali, Shpreca Cela, Sidita Fortuzi, Enisa Cenaliaj Huso, Qendra Sociale Multidisiplinare Njësia Administrative Nr. 9, DeStil, artist dhe profesioniste pjesëmarrës në HARP FOKUS: Franko Dine, Iris Canaj, Arba Bekteshi, Ergin Zaloshnja, Alketa Ramaj & Donika Çina.
Perkthimi nga Enkel Asamataj
Photos/ Fotot © CC 4.0 Ekphrasis Studio/ by Enisa Cenaliaj Huso & Elisa Kuqali, Tirana, Albania 2018-9
2019-06-26T06:58:49+00:00